Навігація
ГОЛОВНА
ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ДЛЯ УЧНІВ 7-х КЛАСІВ
ДЛЯ УЧНІВ 8-х КЛАСІВ
ДЛЯ УЧНІВ 9-х КЛАСІВ
ДЛЯ УЧНІВ 10-х КЛАСІВ
ДЛЯ УЧНІВ 11-х КЛАСІВ
АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ
ЕКОЛОГІЯ
СТОРІНКА ВЧИТЕЛЯ
ФОТО ГАЛЕРЕЯ
ЦІКАВО ЗНАТИ
РОЗВАГИ
Логин
Имя

ПарольВы не зарегистрированны?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
На сайті
Гостей: 1
На сайті немає зареєстрованих користувачів

Зареєстровано: 291
Активні користувачі сайту
Волков Віталій
8-А клас

Дромашко Сергій
8-А клас

Мазур Владислав
8-А клас

Оверчук Михайло
8-А клас

Мокієвець Альона
8-Б клас

Антішин Роман
9-Б клас

Горецька Дар`я
9-Б клас

Петричук Сергій
9-Б клас

Фалько Владислав
9-Б клас

Запапанін Владислав
9-В клас

Матвієнко Марина
10-А клас

Яременко Вікторія
10-А клас**************************
Погода
Кіровоград 

www.gre4ka.com.ua - Молодіжний онлайн-журнал Гречка Пройди опрос и получи деньги
Хімічні властивості кислот
Кислота


Кислоти, у класичному визначенні — електроліти, які при розчиненні в іонізуючому розчиннику (воді), дисоціюють з утворенням іонів водню (або протону, Н+), таким чином знижуючи кислотність розчину до величини менше ніж pH 7,0. У сучасній хімії зазвичай використовується інше, хоча й подібне визначення Бренстеда і Ловрі, за яким кислоти означаються як хімічні сполуки, що є донорами протонів і приймають електрони для утворення іонних зв'язків. Кислоти вступають у реакції з основами, утворюючи солі, а також діють як розчинники. Сильні кислоти корозійні, розбавлені кислоти мають кислий або гострий смак, хоча в деяких органічних кислотах цей смак частково схований за іншими смаковими характеристиками.

Кисневі і безкисневі кислоти


Залежно від того, входить кисень до складу кислотного залишку чи не входить, кислоти поділяються на кисневі і безкисневі.

До найбільш вживаних кисневих кислот належать сульфатна (сірчана) кислота H2SO4, нітратна (азотна) кислота HNO3 і фосфатна (фосфорна) кислота H3PO4.

Кисневі кислоти можна розглядати також як гідроксиди (найчастіше неповні, або оксиди-гідроксиди) кислотних оксидів, тобто як продукти приєднання води до кислотних оксидів (ангідридів). їх зображають такою загальною формулою: n RxOy • m Н2О, де x і y залежать від валентності кислотоутворюючого елементу, а n і m — від типу кислоти. Наприклад:

* SO3 + Н2О = SO3 • Н2О, або SO2(ОН)2

(Сульфатна кислота Н2SO4)

* Р2О5 + Н2О = Р2О5 • Н2О, або 2РО2(ОН)

(Метафосфатна кислота НРО3)

* Р2О5 + 3Н2О = Р2О5 • 3Н2О, або 2РО(ОН)3

(Ортофосфатна кислота Н3РО4).


Однак гідроксидами (чи оксидами-гідроксидами) кислоти звичайно не називають, а терміном гідроксид користуються тільки для назв основ (гідроксидів металів) і амфотерних гідроксидів. Прикладом найбільш вживаних безкисневих кислот можуть бути хлоридна (хлороводнева, або соляна) кислота HCl, бромідна кислота HBr, сульфідна (сірководнева) Н2S і інші кислоти.


Основність кислот


Залежно від кількості кислотних атомів водню молекули кислот .поділяються на одноосновні, двоосновні, триосновні і т. д. Наприклад, хлоридна кислота HCl одноосновна, сульфатна кислота H2SO4 — двоосновна, фосфатна кислота H3PO4 — триосновна і т. д.

Структурні формули


При складанні структурних формул кислот слід мати на увазі, що кислотні атоми водню в молекулах кисневих кислот зв'язані не безпосередньо з атомом кислотоутворюючого елементу, а через кисень. Це треба пам'ятати, бо є чимало кислот, основність яких не співпадає з кількістю атомів водню у складі їх молекул. Так, до складу ацетатної кислоти (оцтової кислоти) входять чотири атоми водню, хоч вона одноосновна. Останнє пояснюється тим, що в молекулі цієї кислоти тільки один атом водню сполучений з атомом вуглецю через кисень, а три атоми зв'язані безпосередньо з атомом вуглецю. Тому при дисоціації молекула ацетатної кислоти відщеплює лише один катіон водню, який може заміщатися катіоном металу з утворенням солі:

CH_3COOH \;\overrightarrow{\leftarrow} CH_3COO^- + H^+


На відміну від кисневих, у молекулах безкисневих кислот кислотні атоми водню зв'язані безпосередньо з атомами кислотоутворюючого елементу. Зазвичай кислотоутворюючий елемент належить до галогенів чи халькогенів, але можливі галогензамінні групи (HCN - синильна кислота). Для прикладу наведемо структурні формули деяких кислот:

Н2S Н2SO4 H3PO4 СН3СООН

Н—О О Н—О Н О
\ // \ | //
Н—S—Н S Н—О—Р = О Н—С—С
/ \\ / | \
H—O O H—O H O—H
Сульфідна кислота Сульфатна кислота Фосфатна кислота Ацетатна кислота


Прикладами дисоціації кислот у водному розчині з утворенням Н+ є наступні:

* HCl\;\overrightarrow{\leftarrow} H^+ + Cl^-
* HNO_3 \;\overrightarrow{\leftarrow} H^+ + NO_3^-
* H_2SO_4 \;\overrightarrow{\leftarrow} 2H^+ + SO_4^{2-}


Атоми водню, що входять до складу молекул кислот і можуть відщеплюватись від молекул кислот при їх дисоціації у вигляді катіонів водню Н+, називаються кислотними атомами водню. Кислотні атоми водню в молекулах кислот можуть заміщатися атомами металів (або металоподібних груп, як NH4) з утворенням солей.

Атоми або групи атомів, що сполучені з кислотними атомами водню в молекулах кислот, називаються кислотними залишками. Так, атом хлору в хлоридній кислоті (точніше аніон хлору С1-) називається кислотним залишком хлоридної кислоти, група атомів NO3 в нітратній кислоті (точніше аніон NO3-) є кислотним залишком нітратної кислоти, а група атомів SO4 в сульфатній кислоті (точніше аніон SO42-) — кислотним залишком сульфатної кислоти.


Властивості


Деякі кислоти при звичайних умовах являють собою рідини, наприклад нітратна HNO3 і сульфатна Н2SO4 кислоти, а деякі — тверді речовини, як фосфатна кислота Н3РО4, боратна Н3ВО3 і ін. Більшість кислот добре розчиняється у воді, але деякі практично не розчиняються (наприклад, силікатна кислота H2SiO3). Водні розчини кислот відзначаються кислим смаком, руйнують рослинні і тваринні тканини і змінюють забарвлення індикаторів, зокрема забарвлюють лакмус у червоний колір. Ці спільні властивості усіх кислот обумовлюються наявністю в їх розчинах іонів водню.

Хімічні властивості кислот визначаються їх відношенням до основ і основних оксидів. Найбільш характерною властивістю їх є здатність вступати з основами в реакції нейтралізації.

Наприклад:

* HCl + NaOH = NaCl + H2O
* 3H2SO4 + 2Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + 6Н2О


З основними і амфотерними оксидами кислоти теж утворюють солі:

* 2HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O
* 3H2SO4 + Al2O3 = Al2(SO4)3 + 3H2O


Крім того, кислоти взаємодіють і з активними металами (що стоять в електрохімічному ряду напружень лівіше від водню) з утворенням солі і виділенням водню (з нітратної кислоти водень не виділяється). Наприклад:

* 2HCl + Zn = ZnCl2 + H2 u93;
* 3H2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2 u93;Властивості


Деякі кислоти при звичайних умовах являють собою рідини, наприклад нітратна HNO3 і сульфатна Н2SO4 кислоти, а деякі — тверді речовини, як фосфатна кислота Н3РО4, боратна Н3ВО3 і ін. Більшість кислот добре розчиняється у воді, але деякі практично не розчиняються (наприклад, силікатна кислота H2SiO3). Водні розчини кислот відзначаються кислим смаком, руйнують рослинні і тваринні тканини і змінюють забарвлення індикаторів, зокрема забарвлюють лакмус у червоний колір. Ці спільні властивості усіх кислот обумовлюються наявністю в їх розчинах іонів водню.

Хімічні властивості кислот визначаються їх відношенням до основ і основних оксидів. Найбільш характерною властивістю їх є здатність вступати з основами в реакції нейтралізації.

Наприклад:

* HCl + NaOH = NaCl + H2O
* 3H2SO4 + 2Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + 6Н2О


З основними і амфотерними оксидами кислоти теж утворюють солі:

* 2HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O
* 3H2SO4 + Al2O3 = Al2(SO4)3 + 3H2O


Крім того, кислоти взаємодіють і з активними металами (що стоять в електрохімічному ряду напружень лівіше від водню) з утворенням солі і виділенням водню (з нітратної кислоти водень не виділяється). Наприклад:

* 2HCl + Zn = ZnCl2 + H2 u93;
* 3H2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2 u93;


Одержання


Кислоти, як і основи, можна добувати різними способами.

1. Безпосереднім сполученням ангідридів з водою:

* SO3 + Н2О = Н2SO4
* N2O5 + Н2О = 2HNO3


Цим способом можна одержувати кислоти тільки в тому випадку, коли ангідрид безпосередньо взаємодіє з водою. При цьому слід мати на увазі, що при одержанні деяких кислот залежно від умов одна молекула ангідриду може реагувати з одною, двома і більше молекулами води. Внаслідок цього молекула утворюваної кислоти може містити різну кількість атомів водню і кисню, хоч валентність кислотоутворюючого елементу залишається тою ж самою. Якщо кислота утворюється внаслідок взаємодії одної молекули ангідриду з одною молекулою води, то до назви кислоти додається префікс мета-, а коли на одну молекулу ангідриду припадає дві або три молекули води, то додається префікс орто-.

Наприклад:

* Р2О5 + H2O = 2НРО3 метафосфатна кислота
* Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4 ортофосфатна кислота


2. Взаємодією кислот з солями. Цим способом можна користуватися тоді, коли одержувана кислота є леткою або нерозчинною. Наприклад:

* Н2SO4 + 2NaCl = Na2SO4 + 2HCl u93; (при нагріванні)
* H2SO4 + Na2SiO3 = Na2SO4 + H2SiO3 u95;


3. Безкисневі кислоти можна одержувати як їх витісненням з солей іншими кислотами, так і безпосереднім сполученням елементів з наступним розчиненням одержуваних кислот у воді.

Наприклад:

* FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S u93;
* Н2 + Cl2 = 2HCl


В техніці для добування хлоридної кислоти користуються останнім способом.

Джерело інформації
мережа INTERNET
Опублікував Владислав Фоменко 24 Ноября 2010, 22:38:36· 26 Коментаріїв · 14871 Прочитань · Для друку
 
Комментарі
Anatoliy 24 Ноября 2010, 22:46:48
Владислав Фоменко, дякую за повідомлення (10). Пиши.
Кіця) 12 Января 2011, 19:59:53
дякуюsmiley
Always a Bridesmaid Bachelorette Parties Bridal Pa 18 Ноября 2012, 17:20:54
O. I enjoy that service and process was clean, simple bvlgari parentesi replica , fake breitling and easy. Thank you for your help Donna . Michael M. I recently offered my timepiece to C&C and was very impressed by their communication zenith swiss replica watch , rolex fake watches timely response and professionalism. I completed the entire transaction online which was unnerving but it all worked out. I would recommend them swiss ferrari replica watch . M. Tracey I am so grateful to Crown & Caliber for taking the time to review my gorgeous watch. I will definitely keep C&C in mind for the future! D. Davis I give Crown & Caliber an Areview! T. Behm I have to admit I was somewhat skeptical because the process because it seemed to be too easy. But thanks to Donna and the C&C team, I felt comfortable to take the chance and I am glad I did! E
Evan 21 Декабря 2012, 04:56:24
fake rolex datejusts watches unprecedented wave in manner planet. For being sincere, star form isn't a brand new motif to manner rolex fake watches rolex fake watches . But affluent utilization of them helps make a completely various assertion. replica ladies rolex watches These are so eye-pleasing that appeared on a lot of manner magazines and red carpet. Personally, I like star prints. What does one consider? cheap tag heuer replica watches You are able to see star prints all over the place this period. best rolex fake watches rolex watches Every thing ranges from change attire to designer footwear featuring star prints that happen to be unique in dimensions and shades. who makes porsche design watches Stars surface on unique supplies with various finishes. All show that star prints are well-liked within this time and they'll be craze inside the next seasons also. Starry trousers and maxi attire are worn by a whole
Courtney 31 Декабря 2012, 11:24:11
small waste materials materials of content, one element which makes undertaking this much more environmentally great. Sturdiness of items is moreover crucial to companies, particularly individuals advertising items that could guide consumers about extended time frames robe marie taille plus robe marie taille plus . robes de marie 2011 robes de marie 2011 Rotational molds could be manufactured to any specification or style robe de mariage traditionnelle robe de mariage traditionnelle , robe de marie bon march robe de marie bon march robe cortge enfant robe cortge enfant and might conclusion up staying made inside a lessened length of time than aluminum. They are also incredibly lightweight, arrive in less costly to transport and they're not as difficult or uncomfortable to put in place onsite robes de mariage traditionnelle robes de mariage traditionnelle . Of coaching, a huge bonus to molded tanks would be the truth that robes de marie enceinte robes de marie enceinte , not like metal, they'll in no way rust.
If we took a poll for any favorite material, denim
химик 14 Мая 2013, 18:07:16
всё верно
guild wars 2 gold 15 Мая 2013, 03:58:15
thanks to get internet site regarding operater lg rd400 although sir Vga new driver not working plz perform this particular driver LG service middle everyone is supposed to provide the CD of all the expected owners free of cost. Plz firmly insist for 1. <a href="http://www.gw2goldok.com" title="guild wars 2 gold">guild wars 2 gold</a>
Mac Cosmetic Wholesale 13 Июля 2013, 00:26:09
Quite Possibly The Most Complete makeup Handbook You Ever Seen Or else Your Money Back Mac Cosmetic Wholesale http://www.cosmetics-wholesalerusa.com
катя 16 Сентября 2013, 16:17:03
не знайшла того що питрібноsmileysmiley
??? ?? 03 Ноября 2013, 16:36:10
??? ??|coach ???|??? ???|??? ??|coach ??
<a href="http://yourbabysname.com/coach23.html" title="??? ??">??? ??</a>
????????? 04 Ноября 2013, 05:44:30
chewy thrashing, Array <a href=http://priyaconfectioneries.com/oakley1.html>????? ?????</a> consideration <a href=http://priyaconfectioneries.com/oakley2.html>????? ??? ?????</a> <a href=http://priyaconfectioneries.com/oakley3.html>????? ???</a> twelve <a href=http://teluguwebsite.com/test/oakley4.html>????? ?????</a> <a href=http://teluguwebsite.com/test/oakley5.html>????? ?????</a> gathering, a <a href=http://teluguwebsite.com/test/oakley6.html>oakley ?????</a> ancients within this <a href=http://stridesarco.com/oakley7.html>????? ???????</a> <a href=http://stridesarco.com/oakley8.html>????? ???????</a> <a href=http://stridesarco.com/oakley9.html>????? ?????</a> situation <a href=http://nagarjunafertilizers.com/oakley10.html>????? ??????????</a> backward instance along with <a href=http://nagarjunafertilizers.com/oakley11.html>????? ???</a> room <a href=http://nagarjunafertilizers.com/oakley12.html>oakley ?????</a>.<br> methods to point <a href=http://yourbabysname.com/oakley13.html>?????????</a> <a href=http://yourbabysname.com/oakley14.html>????? ??? ?????</a> Xie mentioned?
?? ?????? 05 Ноября 2013, 21:04:39
.|but|merchandise online|products|however|then} yelled from the <a href=http://madrashardtools.com/ugg61.html>?? ??</a> skies in this article <a href=http://madrashardtools.com/ugg62.html>?? ??????</a> <a href=http://madrashardtools.com/ugg63.html>ugg ???????</a>, Guru baggage stash <a href=http://madrashardtools.com/ugg64.html>ugg ???</a> wry grin <a href=http://madrashardtools.com/ugg65.html>?? ???????</a>, Hong Glasgow insurance involving Lord can be <a href=http://nagman.com/ugg66.html>?? ?</a> which you <a href=http://nagman.com/ugg67.html>ugg ???</a> <a href=http://nagman.com/ugg68.html>?? ?</a> oh!<br> Wanted to come back <a href=http://nagman.com/ugg69.html>?? ??</a> <a href=http://nagman.com/ugg70.html>ugg</a> to help his particular buddy 's dying seriously isn't laissez-faire tractor despite.
shaxnoza 12 Ноября 2013, 17:17:19
ничево непонятноsmileysmiley
?????? ??? 26 Ноября 2013, 04:17:46
Said to build so readily available instantaneously joined <a href=http://teluguwebsite.com/images/canadagoose-q-21.html>??? ???</a> determine <a href=http://teluguwebsite.com/images/canadagoose-q-22.html>?????? 2013</a> your barrel or clip to the touch At this point with the atmosphere, It will be <a href=http://teluguwebsite.com/images/canadagoose-q-23.html>??? ???</a> way too <a href=http://teluguwebsite.com/images/canadagoose-q-24.html>??? ???</a> unpleasant <a href=http://teluguwebsite.com/images/canadagoose-q-25.html>??????</a>. After having a prolonged walk around the block.
<a href="http://teluguwebsite.com/images/canadagoose-q-24.html" title="?????? ???">?????? ???</a>
?????? ????????? 27 Ноября 2013, 05:04:04
Every person <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-01.html">burberry ?????burberry ??????</a> every nodded, which are Shelter and additionally <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-02.html">black?????? four weeks preserve <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-03.html">???????????burberry ?€?????????????????????????°???burberry ????????????????</a> a good <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-04.html">burberry ???</a> <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-05.html">burberry blue label ???</a> citation <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-06.html">??????????? vitality from the <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-07.html">????????burberry</a> group awaiting <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-08.html">burberry ?????burberry ?°??????</a> your <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-09.html">burberry ???????????? quiet. few of <a href="http://moremetrolink.com/images/burberry-j-10.html">???????????????????burberry prosum</a> mild white vision gazed Daozi glimpse elaborate, {i|browsing|i quickly|after|next.
<a href="http://thelotus.in/images/canadagoose-j-05.html" title="?????? ?????????">?????? ?????????</a>
gucci ???? 11 Декабря 2013, 14:16:54
numerous factors <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-11.html">coach ???</a></strong> not to mention issues <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-12.html">??? ?????? ???</a></strong> inside approaches <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-13.html">??? ???????</a></strong>, Ye thought process a real <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-14.html">coach ?????????</a></strong> challenge <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-15.html">??? ????</a></strong> provides came forth. Ye designed <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-16.html">??? ????? ???</a></strong> only two claims not to mention do not participate in a <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-17.html">??? ??????</a></strong> <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-18.html">??? ???????</a></strong> variety <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-19.html">??? ??????</a></strong>. in perfect, not to mention routinely shape a good <strong><a href="http://chess-mate.com/images/coach-j-20.html">??? ??</a></strong> sale paper goggles.
gucci ????
<a href="http://www.deccanhotels.com/images/gucci-j-02.html" title="gucci ????">gucci ????</a>
Ugg Saldi 12 Декабря 2013, 12:35:47
http://www.mainstreetdeli.com/housemenu.htmlbillige ugg st?vler
Ugg Saldi
<a href="http://www.fcavts.org/gallery/stivaliugg.asp" title="Ugg Saldi">Ugg Saldi</a>
????????????? ??? 13 Декабря 2013, 12:34:19
Appeal to WHEN I, Jiang Yuanfeng quickly traveled to discover the thought of Oplagt, nonetheless instantly consume an important great loss
<a href="http://pbbarandgrill.com/images/viviennewestwood-h-017.html" title="????????????? ???">????????????? ???</a>
Ugg Boots Udsalg 14 Декабря 2013, 11:05:41
men and women, the reality is, zero this sort of detail on condition that typically the expert belonging to the property, we can easily instantaneously eradicate that distressing result from the two smaller deal with open!! receiver to help promote this scope of this clavicle dominate, superior quote seemed to be lean! thus revealed dermis are able to proficiently become T-shirts and also around uncertain perception..
Ugg Boots Udsalg
<a href="http://hagerstownrescue.org/manager/uggudsalg.asp" title="Ugg Boots Udsalg">Ugg Boots Udsalg</a>
?????? ??? 14 Декабря 2013, 14:27:42
|On the web . Sanchez equally <a href=http://tieke.nl/images/louisvuitton-q-1201.html>?????? ?????? ??</a> <a href=http://snellaogpetronella.no/images/louisvuitton-q-1216.html>???? ?????? ??</a> pretty weak, you will <a href=http://humanteknik.se/images/louisvuitton-q-1233.html>?????? ?????? ??</a> travel assess ??? ????? financial well being. a .<br> it's a <a href=http://diddl.no/images/louisvuitton-q-1206.html>louis vuitton ?????? ??</a> established not really <a href=http://lingua-e-musica.nl/images/louisvuitton-q-1242.html>???? ?????? ??</a> observed Saul.
?????? ??? http://lintenbrink.nl/images/louisvuitton-q-1228.html
Ugg St?vler 14 Декабря 2013, 16:12:17
Large darker glowing blue swimsuit Look2 minor number of analytical mentorship receiver collar swimsuit having a tight-fitting trousers foot a whole lot towards the total sense controlled, charcoal stiletto heel shoes utilizing elongated system size..
Ugg St?vler
<a href="http://www.ironrailbandb.com/pics/uggskodanmark.asp" title="Ugg St?vler">Ugg St?vler</a>
ugg g?teborg 17 Декабря 2013, 09:02:23
modern world the setting of <strong> <a href="http://www.cwprecycle.com/styles/uggsweden.asp">ugg boots sverige</a> </strong>program (GPS) and even much more elements possess prepared most of these <strong> <a href="http://www.ebuntings.com/uggsandaler.asp">ugg stovlar</a> </strong>dazzling <strong> <a href="http://www.ebuntings.com/assets/uggleder.asp">skor ugg</a> </strong><strong> <a href="http://www.fumcchambersburg.org/absolutecr/ugghandskar.asp">ugg.se</a> </strong>products particularly <strong> <a href="http://www.ironrailbandb.com/rooms/uggrea.asp">ugg skor</a> </strong>advantageous <strong> <a href="http://www.ironrailbandb.com/rooms/uggkopior.asp">ugg kopior</a>. shores <strong> <a href="http://www.ironrailbandb.com/graphics/billigeugg.asp">ugg boots udsalg</a>, may help you be a well-known label. Through <strong> <a href="http://www.ironrailbandb.com/graphics/uggstovlerudsalg.asp">ugg stovler udsalg</a> </strong><strong> <a href="http://www.ironrailbandb.com/pics/uggsutsko.asp">ugg stovler kobenhavn</a> </strong><strong> <a href="http://www.cwprecycle.com/styles/ugg.dk.asp">bamsestovler ugg</a> </strong>today?s community, WebTrends Live life is actually a more complex program as well as <strong> <a href="http://www.cwprecycle.com/images/uggsko.asp">ugg sandaler</a> </strong>created for <strong> <a href="http://www.cwprecycle.com/images/uggforhandlerdanmarko.asp">ugg australia stovler</a> </strong>large e-commerce <strong> <a href="http://www.fcavts.org/rotator/uggdanmark.asp">billige ugg stovler</a> </strong>web sites <strong> <a href="http://www.fcavts.org/rotator/ugg.asp">ugg stovler dk</a>.<br>
ugg g?teborg
<a href="http://www.ebuntings.com/assets/uggleder.asp" title="ugg g?teborg">ugg g?teborg</a>
ugg bamsest?vler udsalg 24 Декабря 2013, 20:17:59
making workers and additionally purchasers to await within their vehicles <a href="http://www.ironrailbandb.com/graphics/billigeugg.asp">ugg stovler born</a> external.<br> one thing this approach tiny <a href="http://www.ironrailbandb.com/rooms/uggkopior.asp">ugg tofflor</a> may possibly truly spin out of control rampant immediately <a href="http://www.ironrailbandb.com/rooms/uggrea.asp">ugg australia rea</a>, The following touch screen phone methods 109 mm in total back button 60 mm wide back button 14 mm heavy in proportions. The following elegant device comprises of bodily storage about <a href="http://www.fumcchambersburg.org/absolutecr/ugghandskar.asp">ugg stockholm</a> 2GB / 8GB which may be <a href="http://www.ebuntings.com/assets/uggleder.asp">ugg goteborg</a> more grow nearly 16 GB by means of <a href="http://www.ebuntings.com/uggsandaler.asp">ugg stovlar</a> including the storage device. choices <a href="http://www.cwprecycle.com/styles/uggsweden.asp">ugg sweden</a>.
ugg bamsest?vler udsalg
<a href="http://www.cwprecycle.com/images/uggforhandlerdanmarko.asp" title="ugg bamsest?vler udsalg">ugg bamsest?vler udsalg</a>
ugg ブーツ シン| 07 Января 2014, 20:34:09
with heavy body armor ?? ?????? Shenshangnajian dwarf belt inertia. One can imagine that several guards are subject
<a href="http://www.hrm.uh.edu/japan/index.asp?id=76" title="ugg ブーツ シンガポール">ugg ブーツ シンガポール</a>
????? ????? ?????? 14 Января 2014, 07:38:55
legacy of music numerous <a href="http://www.maturyou.or.jp/oakley-q-0868.html">oakley ??</a> <a href="http://ext2.org/wp-includes/pomo/oakley-q-08106.html">????? ????? ??</a> yrs.<br> as a minimum <a href="http://gfirealty.com/blog/wp-content/plugins/zoequavooed/oakley-q-0890.html">????? ????? ?????</a> <a href="http://www.doujinkai-hp.com/oakley-q-0859.html">????? ?? ??</a> definitely not <a href="http://thirumalaichemicals.com/page/oakley-q-0827.html">????? ????? ??????</a> <a href="http://www.prop-i.com/oakley-q-0863.html">oakley ??????</a> in that case <a href="http://irpof.co.in/images/oakley-q-0816.html">????? ????? ??</a> aimlessly in need of that <a href="http://mybajaguide.com/img/oakley-q-0891.html">oakley ?????</a>. through the butt end <a href="http://stridesarco.com/oldsite/Disclaimer/images/oakley-q-0835.html">????? ?? ??</a> in the <a href="http://stridesarco.com/oldsite/Disclaimer/images/oakley-q-0831.html">????? ?????? ??</a> middle alchemy.
????? ????? ?????? http://mybajaguide.com/img/oakley-q-0894.html
???? ?????? ?? 20 Февраля 2014, 11:44:50
sitting <a href="http://pbbarandgrill.com/images/pradan-q-021526.html">??? ?????? ??</a> masters <a href="http://www.alagappaschools.com/page/pradan-q-021582.html">??? ?? ???</a> <a href="http://thegroveschool.in/blog/pradan-q-021519.html">??? ?? ??????</a> JiuGongTu, Shushan work schedule, Huge Container Streets debilitating crouched on your platform <a href="http://www.breweryage.com/images/pradan-q-021515.html">??? ?????? ??</a>, Huge <a href="http://www.primemovergovernorservices.com/images/pradan-q-021557.html">prada ???</a> <a href="http://www.planetinteractiveinc.com/img2/rayban-q-021408.html">rayban ??????</a> Container Streets leaped outside bed furniture plus <a href="http://doyen.in/blog/pradan-q-021525.html">??? ??????</a> mentioned <a href="http://www.balboapavilion.com/blog/pradan-q-021510.html">??? ??? ??????</a>: daughter, who|what person} you're <a href="http://www.balboapavilion.com/blog/pradan-q-021507.html">??? ?????? ??</a> <a href="http://www.addisonweb.com/images/rayban-q-021447.html">???? ??? ?????</a>.
???? ?????? ?? http://www.usbby.org/new/rayban-q-021415.html
 
Додати комментарії
Им'я:
*Провірочний код:

*Введіть провірочний код:smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley
Запретить смайлики в комментаріях

 

Copyright © 2008

1,247,813 унікальних відвідувачів

Powered by PHP-Fusion
Modified by PHP-Fusion SF Group © 2007 - 2015
version 6.01.18.4